GİZLİLİK POLİTİKASI
1.Giriş

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz Albert Medya Yazılım ve Dijital Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “LawPodcast” olarak anılacaktır.) olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

Bu Gizlilik Politikası sadece mobil uygulaması (bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kullanmaya devam etmemelisiniz.

2.Diğer uygulama ve internet sitelerine bağlantılar

Uygulamadaki içerikler üçüncü kişilere ait uygulama/internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu uygulama/internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait uygulama/internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.

3.Topladığımız veriler

Uygulamaya üye olurken bize doğrudan ad, soyad, cep telefonu numarası, kullanıcı adı ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

Haber bültenimize abone olmayı tercih ederseniz, bize doğrudan ad, soyad ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

4.Topladığımız verileri hangi amaçla kullanıyoruz?

Kişisel Verileriniz,

Sunulan hizmetlerin her daim iyileştirilmesi için toplanan verilerin istatistiksel çalışmalara konu edilmesi, böylelikle kullanıcı davranışlarının ve eğilimlerinin analiz edilebilmesi,
Yapabileceğiniz şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
Gizlilik ve satış/hizmet politikamızdaki değişikliklerin bildirilerek sürekli olarak aydınlatılabilmeniz,
Sair mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve verilerinizin yetkili idari veya adli kuruluşlarla paylaşılabilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sair yasal veya sözleşmesel gereklilikler dolayısıyla toplanmakta, işlenmektedir.
5.Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda yazılı saklama, toplama ve işleme amaçlarının devam ettiği sürece saklanacak olup; amaçların ortadan kalktığı an anonim hale getirilecek veya silinecektir. Bu doğrultuda;

Üye olurken doğrudan paylaştığınız verileri Uygulama üyeliğiniz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz.
Haber bültenimize abone olurken doğrudan paylaştığınız veriler abonelikten ayrılana kadar sistemlerimizde saklanır.
6.Verilerinizin paylaşımı

Kişisel verileriniz, sair mevzuat kapsamında bu verileri talep etmeye yetkili kılınmış kamu kurum veya kuruluşları, mahkemeler ile ve avukatlarla denetçiler de dahil olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler veya iş ortaklarımızla, yapılacak gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, yukarıda sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere paylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağız; ancak bilgilerinizin yukarıda sayılı amaçlar dahilinde bizim adımıza işlenmesi için gereken bazı durumlarda, bilgilerinizi 3. kişilerle paylaşabiliriz. Bu 3. kişiler ile yapılacak anlaşmalar, kişisel verilerinizi maksimum düzeyde koruyacak nitelilik taşıyacak ve her türlü işlemleri tarafımızca denetim altında tutulacaktır.

7. Verilerinizin depolanması

Sağladığınız tüm kişiler veriler Türkiye’de konumlandırılmış güvenli sunucular (hosting) üzerinde depolanmaktadır.

8.Yaş sınırı

İnternet sitemizin 18 yaşındaki veya üzerindeki kişilere sunulması amaçlanmıştır ve en az 18 yaşında değilseniz sitemizi kullanmamalısınız. 18 yaşından küçüklere ait kişisel verileri işlediğimizden haberdar olursak, bu kişisel verileri hemen sileceğiz.

9.Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı kvkk@lawtudent.com adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı,
Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı,
İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı,
Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı.
10.Gizlilik Politikamızda değişiklikler

LawPodcast, işbu Gizlilik Politikası’nda öngörülen hüküm ve şartları değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır

11.Bizimle iletişime geçin

Bizimle her zaman kvkk@lawtudent.com adresi üzerinden e-posta yoluyla Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız ve yorumlarınız hakkında iletişime geçebilirsiniz. LawPodcast, taleplerinizi ivedilikle yerine getirmek için en yüksek çabayı sarf edecektir

Posta adresi: Albert Medya Yazılım ve Dijital Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.

Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. Arya Plaza No:17/2A 34394 Şişli/İstanbul
:
/ :

Sıradaki